Videos

Fragmento de entrevista a Ramón Ovi...
Guayasamín presenta a Ramón Oviedo
Sala de arte Ramón Oviedo, 2006.

Fragmento de entrevista a Ramón Oviedo, 2010.

Ramón Oviedo Artes Visuales, República Dominicana